زود قضاوت نکنیماز مغازه خرید کردم موقع کارت کشیدن گفتم بزار رمز رو خودم بزنم، گفت معلومه پول داریا. یه لبخند ژکوند زدم همون لحظه نوشت موجودی کافی نمیباشد. گفتم درس اول: هیچ وقت زود قضاوت نکن
پاسخ
ارفین ١١ ساعت قبل
زود قضاوت کنیم
gandom4444 ١٢ ساعت قبل
مطمئنی کارت اصلیه رو.کشیدی
♥وحید♥ ١۴ ساعت قبل
افرین نگاه کن پستات هدف دار شدن
آدم سه حرفه... ولی... آدم بودن خيلی حرفه...

 


چت اورداپ


پاسخ
♥وحید♥ ١۴ ساعت قبل
الناز33 ١۴ ساعت قبل
avahasti ٢۵ اسفند ٩۶
نه بابا همه دانشگاها
آدم سه حرفه... ولی... آدم بودن خيلی حرفه...

 

اﻣﺮﻭﺯ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﮐﺪﻭﻡ ﮐﺎﺭ
ﺧﻮﺑﻢ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ !!!........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺭﻓﺘﻢ ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ
ﭘﺴﺘﻪ ﺗﻮﺵ ﺑﻮﺩ ....
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﮑﺮﺕ...
پاسخ
الناز33 ١۴ ساعت قبل
avahasti ٢۵ اسفند ٩۶
♥خانوم گل♥ ٢۵ اسفند ٩۶
اصفهانی
آدم سه حرفه... ولی... آدم بودن خيلی حرفه...

 

وای بچه ها دو هفته دیگه عروسیمه نمیدونم چرا یهویی استرس گرفتم
الکی گفتم اصلا استرس ندارم خواستم بهتون گفته باشم
پاسخ
ساناز بوشهر ٢۵ اسفند ٩۶
اخی نظام نخشه.... شرکت نفت
avahasti ٢۵ اسفند ٩۶
نه اتفاقا نظامی نیست کاش نظامی بود
شایان 123 ٢۵ اسفند ٩۶
♥خانوم گل♥ نه نگفتم میام...گفتم چون دوستان تشریف میارن اونجا منم باهاشون میام
آدم سه حرفه... ولی... آدم بودن خيلی حرفه...

 

شمارو به ارواح بی بیم
یه نفرتون بیاد تو پی ویم


ناموسا دلتون میاد رومو زمین بندازین شعر به این قشنگی گفتم
پاسخ
نرگس0 ٢۴ اسفند ٩۶
میهمان 123 ٢۴ اسفند ٩۶
نه والا
آوااااای بهار ٢۴ اسفند ٩۶
آدم سه حرفه... ولی... آدم بودن خيلی حرفه...
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ صفحه بعد >>
avahasti
avahasti

avahasti

اهل اصفهان است

تاریخ 15 مهر 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

آدم سه حرفه... ولی... آدم بودن خيلی حرفه...

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان